About Us

เว็บนี้สร้างขึ้นเพื่อการพูดคุยโดยเฉพาะและเพื่อให้ผู้คนได้รู้จักกับ “Michele Agnew” มากขึ้นเพราะภายในนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Michele Agnew ล้วนๆ โดยในสมัยก่อนได้เธอได้เป็นนักแสดงที่มีผู้michelle _agnewคนรู้จักมากที่สุดแต่ปัจจุบันนี้เธอได้ลาขาดกับวงการนักแสดงและหันมาดำเนินธุรกิจของตัวเองจึงทำให้ผู้คนลืมชื่อของเธอไปเราจึงได้นำข้อมูลมาอัพเดทให้สำหรับคนที่ชื่นชอบ Michele Agnew ได้ติดตามกัน เชื่อเราเถอะข้อมูลของเธอนั้นหาได้ยากมากแม้แต่ในเว็บไซต์ทั่วไปก็แทบจะไม่เหลือข้อมูลของเธอเราพยายามอย่างหนักเพื่อรวบรวมข้อมูลมาเพราะฉะนั้นอย่างทำให้การพยายามของเราเสียไปโดยที่ไม่มีค่า เชื่อว่าคนรุ่นเก่าๆ คงจะอยากเห็นเธอคนนี้แสดงหนังของปัจจุบันแต่คงเป็นไปได้ยาก เธอจะกลับมาในวงการแสดงหนังอีกหรือไม่ต้องติดตามดูกันไม่ว่าเธอจะตัดสินใจอย่างไรเราก็ยินดี การสร้างเว็บไซต์ขึ้นและรวบรวมข้อมูลมาเพื่อระลึกเธอเมื่อในอดีตเท่านั้นไม่มีสิ่งใดนอกเหนือจากนี้